T-Con Personeelsmanagement

De flexibele oplossing voor uw personele processen

ONZE DIENSTVERLENING

MAATWERK

De dienstverlening van T-Con Personeelsmanagement bestaat uit verschillende vormen van flexibele ondersteuning op het gebied van HR. Zodat uw organisatie flexibele continuïteit heeft op HR-gebied en u professioneel ontzorgd wordt op HR-gebied.

Op project- of interimbasis

Bijvoorbeeld voor het invoeren van een nieuw beoordelings- of beloningssysteem, het moderniseren van uw arbeidsvoorwaarden, het in goede banen leiden van transities (zowel harmonisatie- als reorganisatietrajecten), het begeleiden van uw mobiliteitscentrum of het coachen van uw HR-afdeling. 

Maar ook bijvoorbeeld een tijdelijke ondercapaciteit op uw HR-afdeling of een HR-project waarvoor de beschikbare HR-tijd of kennis ontbreekt. 

En niet alleen voor het geven van advies en het opstellen van plannen, maar vooral voor de daadwerkelijke praktische implementatie. Van strategie/beleid via plan naar uitvoering dus.

Op basis van een ‘hybride’ HR-abonnement 

Niet iedere onderneming beschikt over een gespecialiseerde HR-adviseur die alle HR-gerelateerde vragen kan beantwoorden. En dat geldt niet alleen voor een start-up of een scale-up, maar ook voor grotere organisaties met een tijdelijke onderbezetting qua capaciteit of kennis/kunde. In een dergelijke situatie is het HR-abonnement de ideale oplossing.

Wat houdt een HR-abonnement nu eigenlijk in? 

Voor een vast bedrag per periode kunt u gebruik maken van deze snelle, flexibele en adequate ondersteuning van een HR-specialist en beschikt u over een vooraf overeengekomen hoeveelheid ondersteuningsuren die flexibel of structureel kunnen worden ingezet. 

Met de remote-(telefoon, WhatsApp, Teams, Zoom)service krijgt u snel antwoord op korte en algemene vragen. Daarnaast kunt u de adviesuren naar eigen inzicht inzetten voor de meer complexe vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie die op dat moment binnen uw organisatie spelen. 

Een strippenkaart in plaats van een vast bedrag per periode is ook mogelijk.

HR SCAN 

(quickscan of organisatie-adviesscan)  

Een HR-scan is een goed vertrekpunt om te komen tot een modern, professioneel en toekomstbestendig personeelsbeleid.

Hierbij gebruiken wij een uitgebreide vragenlijst en gaan we uit van de volgende stappen:

  • Inventariserend gesprek
  • Interview met een stakeholder op basis van de T-Con vragenlijst
  • Schriftelijke rapportage met aanbevelingen voor het plan van aanpak

Bij een organisatie-adviesscan:

  • Vinden interviews met meerdere stakeholders plaats
  • Wordt de rapportage ook mondeling besproken 

© 2022 T-Con Personeelsmanagement

Thema door Anders Norén