T-Con Personeelsmanagement

De flexibele oplossing voor uw personele processen

ACTUEEL

IS ÚW PERSONEELSBELEID KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Uw kapitaal voor de toekomst is uw personeel:

Vindt, (ver)bindt en koester (goede) mensen. Een kern (zowel kwalitatief als kwantitatief) van goede werknemers die u weet te binden en vooral weet te boeien is hierbij de sleutel.

Vóór de Corona-crisis was er sprake van groei en schaarste op de arbeidsmarkt. En die tijd komt – absoluut – terug. Maar wel anders: we zijn gewend aan meer thuiswerken, dat zal een van de ‘nieuw gewoon’ zaken zijn. Dat heeft impact op bijvoorbeeld kwalitatieve eisen bij sommige functie, leidinggeven op afstand, mobiliteit, het maken van resultaatafspraken, vertrouwen, beoordelen, privacy, arbobeleid. Maar wellicht ook op het optimaliseren van uw personeelsbestand

Het is dus nú tijd om uw personele processen een boost te geven. Juist nú, nu op een frisse manier tegen het ‘nieuwe gewoon’ aankijkt en (wellicht) nog niet meegezogen wordt in de waan van alledag. Zodat u helemaal toegerust bent voor de toekomst. Juist nú is het zinvol te sparren met een HR-professional om te kijken of u alle personele mogelijkheden (zowel qua inrichting als qua processen) wel optimaal benut. Zodat uw organisatie klaar is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien!

Want ook u heeft ongetwijfeld het volgende voor ogen:

  • Uw organisatie is wendbaar en alle instrumenten en processen zijn efficient en optimaal daarop aangepast (indiensttredingsproces, gesprekscyclus, beloningsstructuur, opleidingen/coaching, talentmanagement en generatiemanagement);
  • Uw medewerkers zijn klaar voor de toekomst, zitten lekker in hun vel en voelen zich bij uw organisatie thuis en uitgedaagd;
  • Waar mógelijk kunnen uw medewerkers thuiswerken;
  • Er loopt geen geld weg door inefficiëntie, demotivatie, (onnodig lang) verzuim of onbenutte subsidiemogelijkheden;
  • U weet waar de kracht van uw medewerkers ligt en u benut deze, u weet uw talenten voor de organisatie te behouden en uw medewerkers zijn toekomstbestendig en wendbaar;
  • U heeft de juiste bezetting qua mensen én ze hebben de juiste vaardigheden.

© 2022 T-Con Personeelsmanagement

Thema door Anders Norén